Image
Fotograf: Anders Puhang, runninglights.se
Vindelälvsdraget. Fotograf: Grahame Soden, vindelalven.se

RES Powerbank

RES Powerbank är RES egna modell för sponsring och bygdemedel, skapat för att förverkliga lokala initiativ och visioner.

Går att söka i ett tidigt skede

Kan sökas av företag, föreningar och organisationer

Enkelt att ansöka och redovisa

RES vill bidra till lokal utveckling och social hållbarhet genom ett unikt koncept som skapar möjlighet för företag, föreningar och organisationer att ansöka om pengar redan från projekteringsstadiet och under hela projektets livstid. Syftet är att ge så många positiva kringeffekter som möjligt för de omgivande samhällena när en vindpark byggs.
Ansök idag
Läs mer
Image

Power for fellowship.

Running Lights

Låt Running Lights bli en kul aktivitet med barnen, familjen, kompisarna och kollegorna. Running Lights är ett lopp för alla!

Fotograf: Anders Puhang, runninglights.se
Image

Power for perfection.

Raststuga Kvällknäppen

I samband med uppförandet av den närliggande vindparken i Havsnäs bidrog RES till byggnationen av en raststuga med fantastisk utsikt.

Image

Power for speed.

Vindelälvsdraget

Vindelälvsdraget är en unik årlig draghundstävling som följer Vindelälvsleden under 3 dagars stafett längs Vindelälven.

More
Fotograf: Grahame Soden, vindelalven.se
Image

Power to always be prepared.

Alingsås scoutförening

RES förser scouterna med scoutstuga i Rödene vindpark. Det lokala snickargymnasiet genomför renovering. Lokalt samarbete när det är som bäst!

Vind blir kraft

RES Powerbank innebär pengar som kan användas till utveckling, uppfylla drömmar och skapa en bättre och mer hållbar tillvaro för dem som bor nära våra projekt.

Vi har ambitionen att ge så många positiva kringeffekter som möjligt för de omgivande samhällena när en vindpark byggs. Det är viktigt att dessa fördelas genom lokalt inflytande och har en positiv inverkan på samhället.
Image
Image

Sök sponsring i tidigt skede

Det är en lång process innan en vindpark är i drift och bygdemedel betalas ut. RES engagemang i platsen börjar så mycket tidigare, därför vill vi att vårt samarbete med bygden startar tidigare. Genom RES Powerbank kan ni ansöka om sponsring från projektets första dag.
Image

För både företag, föreningar och organisationer

Med RES Powerbank är det möjligt för företag, föreningar och organisationer att ansöka om medel. Vi ser nämligen att dessa behöver utvecklas tillsammans och parallellt för att skapa social hållbarhet och en hållbar ekonomisk tillväxt som gynnar många.
Image

Enkelt att ansöka

I uppstarten av nya projekt inleder RES ett samarbete med en lokal förening eller organisation som bidrar med kunskap om platsen och vad bygden behöver. Administrationen och urvalet sköts av RES, så att ni kan fokusera på det ni brinner för.
Image

Power for teamwork.

Alingsås Handbollsklubb

Med visionen "Alla ska med" vill Alingsås HK bredda basen och ge alla en möjlighet att växa. RES vill självklart bidra till detta.

Fotomontage: Gameday
Image

Power for community.

Sidensjö Handelsbod

En mötesplats för alla! Ta en kaffe, surra med andra och inhandla allehanda matvaror till hemmet.

Image

Power for women.

Qvinnokampen

Västerbottens läns Stövarklubb anordnar Qvinnokampen som är ett två dagars jaktprov för enbart kvinnliga hundägare/hundförare i både elitklass och öppenklass.

Fotograf: Grahame Soden, vindelalven.se
More
Image

Power to catch and release.

Ramsjö FVO

Ramsjö FVO satsar på inplantering av fisk och en ny väg för att nå fiskesjö.

Power for friendship

Funderar du eller din kommun på att investera i förnybar energi? En ny vindpark innebär att RES investerar i din plats, ekonomiskt och under lång tid. Livslängden på en park är 25-30 år och arbetet innan parken är redo för driftstart sträcker sig över flera år. Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet och våra värderingar. Vi integrerar hållbarhet i hela vår dagliga verksamhet. Det handlar också om att ha en positiv inverkan på samhällen i närheten av projekten. Vi skapar positiv förändring genom att säkerställa att våra verksamheter, produkter och tjänster ger ett positivt nettotillskott till samhället och miljön. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss så kan vi tillsammans skapa en hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling som gynnar alla.
Kontakta oss

power for community

power for active winter days